top of page

privacy policy

Www.outlawbbq.nl is een website van BRO Company. De inhoud is een service die wordt geleverd aan haar bezoekers en klanten. BRO Company behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te verwijderen, te wijzigen en aan te vullen, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving. BRO Company probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze website betrouwbaar is. Door deze website te gebruiken, accepteert u echter dat de informatie op de website wordt verstrekt "zoals deze is". Daarom geeft BRO Company geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit, naleving van de toepasselijke wetgeving of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Door gebruik te maken van de website van BRO COmpany aanvaardt u het risico dat de informatie onvolledig of onjuist is of mogelijk niet aan uw behoeften of eisen voldoet. BRO Company, haar verbonden partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan, zijn in geen geval aansprakelijk jegens een gebruiker of een derde partij voor enige directe schade, gederfde winst, inkomsten, zakelijke kansen of zakelijke voordelen, noch voor speciale, gevolgschade, indirecte of incidentele verliezen, schade of uitgaven die direct of indirect verband houden met het gebruik of misbruik van de website van BRO Company.

E-MAILTRANSMISSIES DOOR BRO COMPANTY

E-mail en bijlagen verzonden door medewerkers van BRO Company kunnen vertrouwelijke en bevoorrechte informatie bevatten en zijn alleen bedoeld voor de persoon of entiteit tot wie deze is gericht. Als u toevallig, fout of zonder toestemming een e-mail en de bijlagen ervan hebt ontvangen, verzoeken wij u strikte vertrouwelijkheid te handhaven en op geen enkele manier gebruik te maken van de inhoud, en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen dat u ze ten onrechte hebt ontvangen.

PRIVACYBELEID

BRO Company erkent en respecteert het belang van de privacy van onze bezoekers van onze websites. Dit beleid is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en cookies e.d. die via onze websites worden gebruikt. Als u het niet eens bent met de voorwaarden hierin, maak dan geen gebruik van deze website, BRO Company-diensten en verwijder de cookies die door de website worden geplaatst.

bottom of page